systeemdominantie-definitie

Wat is systeemdominantie?

Systeemdominantie bij familiebedrijven is een overheersende rol van een van de drie systemen. Zo kan er sprake zijn van dominantie van het familiesysteem. De andere twee systemen, eigendom en bedrijf, kunnen daar nadelen van ondervinden.

De aanwezigheid van drie systemen en de interactie ertussen, hebben veel positieve waarde voor het familiebedrijf. Ze kunnen ook een zwakke plek voor het familiebedrijf vormen als een van de systemen dominant is. 

Systeemdominantie is een van de drie hoofdoorzaken van conflicten binnen het familiebedrijf. De andere twee oorzaken zijn rolverwarring en rolonduidelijkheid. Vaak spelen ze tegelijkertijd en zijn de drie oorzaken moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Voorbeelden van dominantie familiesysteem

Waar de familie dominant is, kunnen de belangen van bedrijf en eigendom in het nauw komen. Een paar voorbeelden. Familieleden kunnen het minder nauw nemen met werktijden en discipline, waar anderen last van hebben of zich aan storen. Familieconflicten kunnen doorwerken binnen het bedrijf, ook daar kunnen personeelsleden en aandeelhouders veel last van hebben. Wat ook voorkomt, is dat de familie middelen onttrekt aan het bedrijf uit financiële behoeften van de familie. 

Dominantie van het bedrijfssysteem

Het komt ook voor dat het bedrijfssysteem dominant is. Dit kan komen door een gebrek aan waardering voor de voor de passie en inzet van de oprichter en familiegeneraties daarna. Risico is dat de betrokkenheid van familieleden afneemt. Als er geen kansen in het bedrijf liggen voor familieleden, kan de familie zich gaan keren tegen de directie. 

Dominantie van het eigendomssysteem

Het is ook mogelijk dat het eigendomssysteem de andere twee systemen overheerst. Dit is te zien wanneer eigenaren besluiten dividend uit te keren en er op korte termijn van willen profiteren. Dit kan op gespannen voet staan met de wens tot continuïteit en het langetermijndenken van het familiesysteem. Het kan betekenen dat het familiebedrijf onvoldoende geld overhoudt voor diepte-investeringen.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen. 

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen