neutraal advies & mediation familiebedrijven

Conflict binnen het familiebedrijf?

Companjen verzorgt neutraal advies & mediation in het conflictoplossingsproces

Speelt er een conflict binnen jouw familiebedrijf? In een familiebedrijf lopen zakelijke en persoonlijke relaties door elkaar heen. Dit heeft voordelen en nadelen. Feit is wel dat dit ook een bron van conflict kan zijn omdat de diverse belangen met elkaar botsen. Familieleden belanden in de spagaat tussen bedrijfs-, familie-, en individuele belangen. Potentiële aanleiding voor conflicten kunnen zijn:

 • Er zijn verschillende beelden over waar het familiebedrijf naartoe moet, over de toekomstvisie, of over de lopende bedrijfsvoering.
 • De verdeling van de macht in het familiebedrijf is in een klein comité bepaald.
 • Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld zonder inbreng van betrokkenen
 • Het familiebedrijf staat aan de vooravond van een opvolging
 • Familieleden die aandeelhouder zijn maar niet in het bedrijf werken, hebben andere denkbeelden dan familieleden die er wel werken.
 • En er zijn nog algemenere bronnen van mogelijke conflicten: bijvoorbeeld verschillen qua karakters of echtscheiding bij de aandeelhouders.

De uitdaging van het familiebedrijf

De bijzondere uitdaging van familiebedrijven en ondernemersfamilies is gebaseerd op het feit dat gezinnen relatiegericht zijn, terwijl het bedrijf op resultaten is gericht. In het familiebedrijf zijn de twee verschillende oriëntaties gekoppeld. Deze koppeling leidt vaak tot besluitvormingssituaties die onoplosbaar lijken. Bovendien krijgen conflicten door deze koppeling snel een bijzondere dynamiek met emotionele en economische gevolgen, die vooral in veranderingsfasen escaleren.

Een conflict vraagt om bemiddeling wanneer onderliggende waarden en belangen uit het zicht raken en vruchteloze discussies steeds weer terugkomen. Wanneer ideeën over elkaars gedrag verstarren of de relatie hapert. Met bemiddeling kun je hulp van buitenaf krijgen voordat het gezin verdeeld raakt.coach en adviseur familiebedrijf

Mediation

Is er sprake van een conflict in een familiebedrijf neem dan contact op met mij. Ik help jullie samen het conflict op te lossen en de gang naar de rechter te voorkomen.

Als neutrale adviseur die niet betrokken is bij het conflict, stuur ik het conflictoplossingsproces: Samen met de betrokkenen bij het conflict en eventuele derden inventariseren, beschrijven en evalueren we de huidige conflictsituatie en het doel dat je wilt bereiken.

Potentiële conflicten worden tijdig herkend en preventief opgehelderd voordat ze uitgroeien tot 'hete' conflicten. Bestaande conflicten worden beslist of opgelost - in het belang van de betrokkenen en het bedrijf.

adviseur familiestatuut

Ervaren familiebedrijfadviseur

Marielle Companjen helpt familiebedrijven om hun strategie om te zetten naar resultaat. Zodat deze organisaties de uitdagingen van de wereld aankunnen en impact maken.

Met mijn bewezen methode verbind ik proces, besturing, gedrag en leiderschap met resultaat en veranderen ik familiebedrijven in high-performance organisaties. Ik begeleid en ontwikkel de leiders en managers van het familiebedrijf. Waardoor direct resultaat wordt geboekt.

Neem contact met mij op

De kracht van mediation

Het doel van mediation is het actief zoeken naar een oplossing voor het conflict, met ondersteuning van een onafhankelijke procesbegeleider (= de mediator). Mediation is een goede manier om escalatie te voorkomen. Bij mediation proberen we een situatie tot stand te brengen waarin iedereen wint, en waarin de kans op succes groot is. Het is hierbij noodzakelijk dat alle partijen naar elkaar willen luisteren en samen een oplossing voor het probleem willen zoeken. Wanneer we inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen, ontstaat er vaak meer begrip voor elkaar. Zo is er een stabiele basis om te bouwen aan een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. 

Welke stappen zetten we?

Je hebt een conflict en komt er samen niet uit. Dat is het moment om contact met mij op te nemen. Het liefst in overleg met alle betrokkenen. En als nog niet iedereen van deze wens op de hoogte is, kijken we gezamenlijk hoe we er voor kunnen zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte kunnen worden gesteld. We bespreken de hulpvraag die je hebt en kijken wat de mogelijkheden zijn.

 • We bespreken het onderwerp van het conflict. Als nog niet alle partijen op de hoogte zijn van het inzetten van het mediation programma, dan bekijken we samen hoe we de verschillende partijen hierin kunnen betrekken.
 • We spreken af op neutraal terrein. Hier spelen we open kaart: alle partijen vertellen precies wat er in hun ogen speelt.
 • Onder mijn begeleiding kijken we naar verschillende oplossingsrichtingen.
 • We bepalen welke oplossingen realistisch zijn en onderhandelen daarover.
 • De gemaakte afspraken leggen we vast in een vaststellingsovereenkomst.
 • Nadat de afspraken zijn vastgelegd zetten alle partijen een punt achter het conflict. Vanaf nu kan er weer worden gekeken naar de toekomst, met of zonder elkaar.

Samenwerken?

Neem direct contact op
Binnen 24 uur reactie