Bedrijfsscan familiebedrijf

Wil je weten hoe jouw familiebedrijf er op dit moment voorstaat?

Doe de familie bedrijfsscan

Bedrijfsscan familiebedrijven

Onderbouwing onderbuikgevoel

Met de bedrijfsscan krijg je een feitelijke onderbouwing van je onderbuikgevoel.
Bedrijfsscan familiebedrijven

Betrokken ervaringsdeskundige

Levering door een betrokken ervaringdeskundige, bekend met de dynamiek in familiebedrijven.

Doorlichten familiebedrijf

20+ jaar 

ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates.

Helder inzicht - realistisch actieplan

Je bent eigenaar van een familiebedrijf. 


Alleen op dit moment loopt het niet binnen de organisatie.

Er zijn irritaties. Spanningen. Wellicht zelfs conflicten.

Voor jou is het duidelijk: dit moet anders.

Dit beïnvloedt de bedrijfsvoering. En het resultaat.


Je maakt je zorgen over de continuïteit. Je bent op zoek naar helder inzicht om tijdig de juiste acties in gang te zetten. Zo kan het niet langer doorgaan.

Nu ingrijpen voorkomt grotere problemen zoals ernstige conflicten, de slag verliezen van de concurrentie of het mislopen van een goede opvolger voor de organisatie.


   Je zoekt iemand die snapt hoe een familiebedrijf werkt.   

Die bekend is met de dynamiek.

Die snapt dat de belangen en waarden van bedrijf en familie met elkaar verbonden zijn!


Zodat je in een veilige omgeving de organisatie kritisch onder de loep kunt nemen.

En door kunt groeien. 

Voordat we verder gaan: met wie heb je te maken?

Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ben opgegroeid ‘in’ een familiebedrijf. Mijn ouders namen voor ik geboren werd het familiebedrijf van mijn grootouders over. Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’.


Er werd hard gewerkt, dat heeft van mij een zelfstandig mens gemaakt. Het heeft er ook voor gezorgd dat ik familiebedrijven een warm hart toedraag. In de afgelopen 20 jaar heb ik ervaring opgedaan als organisatieadviseur binnen familiebedrijven (12 jaar) en corporates.


Ik geef eerlijke en praktische adviezen aan familiebedrijven, ondernemers en hun werknemers. Met respect voor de herkomst en aandacht voor klanttevredenheid, financiële performance en de beste werkplek voor medewerkers.

coach en adviseur familiebedrijf

Bedrijfsscan Familiebedrijf

De familie bedrijfsscan

Met de familie bedrijfsscan krijg je een pragmatische en operationele scan van jouw familiebedrijf. We nemen alle belangrijke aspecten van de onderneming onder de loep. 


We behandelen in de scan de specifieke uitdagingen en kritieke kwesties in uw familiebedrijf.  Je krijgt inzicht in de kansen en de risico's die er zijn.

Interesse?

Vul het intakeformulier in en we onderzoeken of de bedrijfsscan bij je past. Binnen 24 uur ontvang je een reactie op het ingevulde formulier.

Super concreet: wat wordt er belicht in de scan?

✓ Onderneming als eenheid


✓ Inzicht in bedrijfsonderdelen


✓ Inzicht in alle bedrijfsprocessen


✓ Kwaliteit ICT en Middelen


✓ Inzicht in Mens & Cultuur


✓ Kwaliteit v/h personeelsbeleid


✓ Inzicht in strategie v/d onderneming


✓ Inzicht in wijze van leiderschap


✓Inzicht in communicatie


✓ Kwaliteit administratie


✓ Hoe verloopt informatievoorziening


✓Kwaliteit v/d distributiekanalen


scan familiebedrijf

Dit zeggen klanten

"Mariëlle is jarenlang mijn leidinggevende geweest en ik heb haar leren kennen als een vriendelijke, eerlijke manager die opkomt voor haar medewerkers en die haar medewerkers heeft klaargestoomd voor het nieuwe werken ("lean" werken e.d.). Best een uitdaging als je - zoals ik - jarenlang vastgeroest zit in bestaande werkwijzen, maar het lukte haar wel. Ik ben haar daar erg dankbaar voor, omdat dat mij heeft geholpen om mij staande te houden in die nieuwe tijd (en nieuwe werkwijze). Toen ze een andere uitdaging aannam en ons bedrijf verliet ging dat me dat erg aan mijn hart. Een van de weinige managers waarvan ik oprecht kan zeggen dat ze me heeft begeleid, verbeterd en voor mij opgekomen is."

Ervaringen consultant familiebedrijf
Marc Kouwenhoven - Senior Branche Specialist 

Technische Verzekering SNS Reaal

"Wat ik waardeer in onze samenwerking is het tempo en de snelheid van Mariëlle. Ik heb met haar de zekerheid dat de uitkomst er gaat komen. Mariëlle heeft snelheid, niet alleen wat implementeren betreft, maar ook als het gaat om inventief gebruik maken van de beschikbare tijd. Nog voor je het vraagt, heeft zij al telefoontjes gepleegd om belangrijke zaken te valideren.
Daarnaast is Mariëlle creatief. 

Ze experimenteert, bekijkt zaken met een andere bril, om zo te ontdekken of een andere manier ook of misschien zelfs beter werkt.

Een gesprek gaat ze onbevooroordeeld aan, waarna ze de vinger precies op de zere plek weet te leggen"
Marleen Lemmens - 

Chief Transformation Officer Aon

Geen gedoe: handen uit de mouwen

Consultants komen vaker halen dan brengen. Flinterdunne adviezen en dikdoenerij zijn aan de orde van de dag, terwijl de toegevoegde waarde niet significant is. Daar waar de uitvoering in zicht komt haken de meest consultants af. Eén geruststelling: Companjen Change Management staat met de poten in de klei. Het opbouwen van langetermijnrelaties is voor mij een belangrijke waarde. Waar inhoud en leveren samen komen ben ik op mijn best.

Wat levert de bedrijfsscan concreet op?

Structuur

Je krijgt inzicht in hoe je jouw bedrijf beter structureert. Je ontdekt waar verbetering mogelijk is!

Besluitvorming

Je krijgt inzicht in de besluitvormingsprocessen en ontdekt hoe deze verbeterd kunnen worden

Leiderschap

Je krijgt inzicht in de leiderschap stijlen en of deze van toegevoegde waarde zijn momenteel.

Onderbuikgevoel

Je krijgt een feitelijke en rationele onderbouwing van je onderbuikgevoel. Meten = weten.

Koersbepaling

De bedrijfsscan helpt je bij de koersbepaling en het vaststellen of herzien van de strategie voor nu en later.

Rollen & verantwoording

Krijg inzicht in de rollen en verantwoordelijkheid binnen het familiebedrijf.

Omgaan met calamiteiten

Krijg in beeld hoe er nu wordt gehandeld bij calamiteiten en waar mogelijk ruimte zit tot verbetering en duidelijkheid.

Inzet personeel

Hoe om te gaan met de dubbelrol van werknemers en (in)capabele familieleden. Lastig maar belangrijk!

Conflicten voorkomen

Voorkom conflicten of los conflicten op door de kern van problemen te achterhalen en op te lossen.

Zo ziet het proces eruit

Intake 

via videocall

We starten met een intake via een videocall middels whereby (info volgt). We maken kennis, bespreken het intakeformulier en de invulling van het complete traject.

Individuele interviews

Er vinden individuele interviews plaats met de belangrijkste betrokkenen en eventueel hun partners. Deze worden uitgewerkt. en meegenomen in de scan.

Beoordeling documenten

Er vindt een beoordeling plaats van de belangrijkste documenten (jaarrekening, organogram, procesbeschrijvingen, en beleidsdocumenten).

Adviesrapport + terugkoppeling

Er volgt een helder adviesrapport inclusief realistisch actieplan dat inzicht geeft. Het adviesrapport wordt in een persoonlijk gesprek gepresenteerd.

Investering voor de familie bedrijfsscan bedraagt € 4.900 exclusief BTW

Een familie bedrijfsscan aanvragen?

Vul het intakeformulier in en we onderzoeken of de bedrijfsscan bij je past. Binnen 24 uur ontvang je een reactie op het ingevulde formulier.