Advies bij opvolging in familiebedrijven

Advies bij opvolging in familiebedrijven

Companjen Change Management ondersteunt familiebedrijven met
het opstellen en uitvoeren van een familieopvolgingsplan

De opvolging in een famliebedrijf is een proces wat een zorgvuldige aanpak vraagt. Bedrijfsopvolging gaat om overdracht van de leiding, overdracht van eigendom en eventueel ook overdracht van zeggenschap. Bedrijfsopvolging vraagt om een goede voorbereiding. Er komen fiscale, juridische en financiële zaken bij kijken. Maar ook de beleving van deze periode vraagt aandacht. Alle direct betrokkenen beleven deze periode op hun eigen manier en vaak intens. Voor de grootaandeelhouder is het familiebedrijf vaak zijn of haar levenswerk. Je levenswerk draag je maar één keer over.

Begeleiding bij opvolging

Companjen Change Management verzorgt ondersteuning in het opvolgingsproces bij familiebedrijven.

Dit doe ik aan de hand van :

 • Een-op-een gesprekken
 • Assessments (LCP)
 • Familiegesprekken
 • Workshops

Uiteindelijk leiden deze stappen tot een passend opvolgingsplan.

adviseur familiestatuut

Ervaren familiebedrijfadviseur

Marielle Companjen helpt familiebedrijven om hun strategie om te zetten naar resultaat. Zodat deze organisaties de uitdagingen van de wereld aankunnen en impact maken.

Met mijn bewezen methode verbind ik proces, besturing, gedrag en leiderschap met resultaat en veranderen ik familiebedrijven in high-performance organisaties. Ik begeleid en ontwikkel de leiders en managers van het familiebedrijf. Waardoor direct resultaat wordt geboekt.

Neem contact met mij op

Hoe ziet het proces eruit?

Als eerste gaan we aan de slag met een stukje oriëntatie en bewustwording. Wat willen alle partijen, hoe ziet dit eruit, welke structuur moet het bedrijf krijgen. Daarna komen emoties aan bod, de opvolging binnen een familiebedrijf is niet alleen een rationale aangelegenheid. In het kort ziet het proces er zo uit.

Advies bij opvolging infamiliebedrijven

Oriëntatie en bewustwording

Oriëntatie en bewustwording (denk aan het inwinnen van informatie, oriënterende gesprekken, persoonlijke doelstellingen bepalen en een juiste juridische en fiscale structuur bedenken). Denk aan vragen als:

 • Waar gaan we als familie met het familiebedrijf naartoe (familiale missie)?
 • Wie gaat het familiebedrijf leiden (assessment, mentor)?
 • Wat is het toekomstige bestuursmodel van het familiebedrijf (RvB, familiestatuut)?
 • Welke rol zal iedereen in de toekomst spelen (aandeelhouder, manager, personeelslid, ….)?
 • Hoe wordt het eigendom geregeld (kopen, krijgen, macht verwerven)?
Advies bij opvolging infamiliebedrijven

Voorbereiding

Tijdens deze stap worden emoties bespreekbaar gemaakt, wordt de juridische en fiscale structuur verbeterd en wordt het bedrijf verkoop klaar gemaakt (de familiebedrijfsscan kan hier onderdeel van zijn).

Denk aan vragen als:

 • Ben je er echt klaar voor om de leiding over te geven?
 • Hoe zijn de relaties binnen en met je familie?
 • Wie zie je als potentiële opvolgers?
 • Welke sterke en zwakke kanten hebben zij? (een assessment is onderdeel van de procedure)
 • Welke sterke en zwakke kanten heb je zelf?
 • Wat is je visie over de richting die je bedrijf op zou moeten?
 • Wat zie je als de belangrijkste normen en waarden binnen je bedrijf?
 • Hoeveel is je bedrijf financieel (ongeveer) waard?
 • Hoe zou je de toekomstige eigendoms- en zeggenschapsstructuren willen vormgeven?
Alle informatie uit de bovenstaande stappen leidt tot een gedegen opvolgingsplan of overdrachtsplan.

Optioneel: stap 3 en stap 4

Juridisch advies opvolging familiebedrijf

Optioneel: begeleiding bij uitvoering van het plan

Bij deze stap van het plan worden verschillende experts betrokken zoals een fiscalist of notaris. Zaken die hieronder vallen zijn: begeleiding bij de waardering van het bedrijf, de beoordeling van juridische en fiscale aspecten, informatiememorandum opstellen, kandidaten inventariseren, kandidaten benaderen, met potentiële koper(s) kennismaken, informatie verstrekken, onderhandelingen voeren, financieel toekomstplan opstellen (estate planning).
Advies opvolging familiebedrijf

Optioneel: feitelijke overdracht

Bij deze stap van het plan worden verschillende experts betrokken zoals een fiscalist of notaris. Zaken die hieronder vallen zijn: de intentieverklaring bespreken en opstellen, afgesproken prijs met fiscus afstemmen, afspraken maken over betrokkenheid na afscheid, afspraken maken over HRM-aspecten medewerkers, due diligence onderzoek laten uitvoeren, (juridische) koopovereenkomst op laten stellen, personeel informeren, contract(en) ondertekenen, eventueel financieel toekomstplan bijstellen.
Persoonlijke groei

Stap 5: Executive coaching

Companjen Change Management verzorgt executive coaching voor de nieuwe eigenaar/leider van het familiebedrijf. Deze nieuwe stap brengt behoorlijk wat uitdagingen met zich mee die de nieuwe eigenaar moet kunnen dragen. Effectieve coaching en begeleiding draagt hier aan bij.

Samenwerken?

Neem direct contact op
Binnen 24 uur reactie