Wat is succesplanning?

Wat is successieplanning?

Successieplanning is een plan maken voor de bescherming van jouw nalatenschap. Bij familiebedrijven is het belang van successieplanning groter vanwege de overdracht van het bedrijf. Successieplanning wordt ook wel opvolgingsproces genoemd.

 Wie niets doet aan successieplanning, laat het op het laatste moment aankomen hoe de erfenis wordt verdeeld. Dan verloopt de erfenis volgens het wettelijk erfrecht. Wie tijdig begint met successieplanning, houdt controle over waar de erfenis terecht komt, houdt bescherming van naasten in eigen hand en voorkomt hogere erfbelasting voor naasten.

Successieplanning houdt balans tussen bescherming en besparing

 Een goede successieplanning houdt de balans tussen bescherming van de erfenis en de naasten enerzijds en besparing op erfbelasting anderzijds. Het is verstandig niet alleen naar de fiscale voordelen te kijken en de gesprekken en afwegingen in de familie na te laten.

Voorbeeld

Sjoerd wil zijn familiebedrijf overdragen en hoopt nog een poosje van zijn oude dag te kunnen genieten. Hij heeft het allemaal uitgedacht: Boris, zijn zoon, zal het bedrijf overnemen. Zijn dochter Iris werkt ook in het bedrijf, maar hij ziet haar niet als opvolger. Sjoerd is moeilijk benaderbaar over de overdracht. Hij stelt het gesprek erover uit en maakt het plan eerst in zijn hoofd rond. Boris en Iris hebben het er onderling wel over. Boris wil het bedrijf niet overnemen, hij wil de wereld bereizen. Iris wil het bedrijf wel overnemen.

Successieplanning kan gaan over schenkingen en een familiestatuut

 De successieplanning houdt rekening met een voorzichtige, goed voorbereide aanpak zodat conflicten tussen erfgenamen worden vermeden. In het geval van een over te dragen familiebedrijf, is een notaris nodig en is het verstandig specialisten erbij te halen. Daarbij komen alle kaarten op tafel, zodat het beste advies in deze situatie de uitkomst wordt. Het advies kan gaan over schenkingen tijdens het leven, een testament, een levensverzekering en verzilveren van aandelen. Ook een familiestatuut kan onderdeel zijn van de successieplanning, waarin je als familie vastlegt hoe met het bedrijf verder te gaan. 

Op tijd beginnen en open zijn bij successieplanning

 Transparantie is belangrijk bij successieplanning voor familiebedrijven. Een richtlijn is ca. zeven jaar vooraf te beginnen met de bedrijfsoverdracht bijvoorbeeld, met gesprekken met de beoogde opvolger maar ook met de andere kinderen.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen. 

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen