wat-is-strategisch-personeelsbeleid

Wat is strategisch personeelsbeleid?

Strategisch personeelsbeleid is personeel als belangrijk middel zien voor het halen van de bedrijfsdoelen. Het beleid richt zich op aantrekkelijk zijn voor goede nieuwe mensen en op het vasthouden van goede mensen. Strategisch personeelsbeleid hangt samen met de missie, visie en kernwaarden van het bedrijf. Het is onderdeel van het bedrijfsplan.

Familiebedrijven hebben over het algemeen een minder professioneel personeelsbeleid dan niet-familiebedrijven. Hoe uitgewerkt het is, hangt vaak ook samen met het volwassenheidsniveau of de groeifase waarin het familiebedrijf zich bevindt.

Een familiebedrijf zonder professioneel personeelsbeleid, kenmerkt zich vaak door een gebrek aan scholing. Ook is er vaak geen invloed van de werknemers op het beleid. Verder komt het voor dat de beloning achterblijft.

Risico van ontbreken personeelsbeleid

Het risico van onprofessioneel personeelsbeleid, is dat goed personeel het bedrijf verlaat of het bedrijf links laat liggen.

Wat is nodig voor strategisch personeelsbeleid?

Om goede mensen aan te trekken en te behouden, is het belangrijk training te bieden voor ontwikkeling. Daarnaast gedijen mensen bij invloed op het eigen werk en op de koers van het bedrijf. Ook helpt een goed inzicht in de beloning per functie en taak.

Deze zaken zijn te beschrijven in het personeelsbeleid. Het zo formeel maken van personeelsbeleid, kan op gespannen voet staan met de waardering voor en de charme van informeel werken in het familiebedrijf. Maar het voordeel van duidelijkheid voor ieder weegt in veel gevallen vaak zwaarder.

Onderdeel van bedrijfsplan

Het personeelsbeleid is onderdeel van het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan biedt duidelijkheid over wat het bedrijf wil, hoe het daar wil komen en met welke middelen (waaronder dus personeel). Wat het bedrijf wil, hangt bij een familiebedrijf vooral samen met de familiewaarden.

Personeelsplanning

Bedrijfsbreed en per eenheid is het nodig regelmatig aan strategische personeelsplanning te doen: wat wil het bedrijf, hoe ziet de markt eruit nu en in de toekomst, en wat hebben we daar qua personeel voor nodig?

Verder is het nodig een naslagwerk of handboek te hebben waarin medewerkers kunnen zien welke voorwaarden en regelingen er zijn.

Extra aandacht vanwege drie systemen

Strategisch personeelsbeleid kan in familiebedrijven complex zijn door de overlappende systemen van bedrijf, familie en eigendom. De inzet van een externe op een sleutelpositie, kan gevolgen hebben voor de verhoudingen in het familiesysteem. Omgekeerd kan de benoeming van familie zorgen voor wrijving bij werknemers die niet tot de familie behoren.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen.

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen