procesverbetering-uitleg

Wat is procesverbetering?

Procesverbetering is verbetering aanbrengen in de processen van het (familie)bedrijf: de primaire processen, de sturingsprocessen en de ondersteunende processen.

Drie soorten processen

Primaire processen dragen direct bij aan het resultaat voor de klant, voorbeelden zijn orderverwerking en klachtverwerking. Sturingsprocessen zijn nodig om de hele organisatie te kunnen besturen, voorbeelden zijn de monitoring van marktontwikkelingen en medewerkerstevredenheid. Ondersteunende processen helpen de primaire processen, voorbeelden zijn financiële administratiesystemen en helpdesk tools. 

Wanneer processen verbeteren?

Het is tijd processen te verbeteren, als erover geklaagd wordt binnen en/of buiten het bedrijf. Dat is een teken dat de processen inefficiënt zijn, dat er te veel tijd en energie in gaat zitten. Tijd die niet besteed wordt aan de kerntaak van het bedrijf: het bedienen van de klant van nu en de klant van de toekomst. 

Beginnen met analyse

Procesverbetering begint met een analyse van hoe het proces verloopt en wat er beter kan. Dit vanuit het perspectief van de mensen die er baat bij moeten hebben. Dat is de interne ‘klant’ of de externe klant of relatie. Het is daarom zaak altijd deze mensen te betrekken bij het verbeteren van de processen.

Primaire processen zijn klantgericht. Door zich te verdiepen in de ‘klantreis’ die de klant aflegt, kan het bedrijf de primaire processen efficiënter en effectiever maken. Hier kan een klantenpanel bij helpen.

Sturingsprocessen zijn gericht op management en bestuur. Zijn deze personen tevreden over de advisering en informatie? Heeft de top de juiste middelen om grip te houden op de effecten en financien? Zo niet, dan verdient dit aandacht.

Ondersteunende processen hebben een interne klant. Zijn de interne klanten tevreden? Zo niet, dan is dat reden te werken aan de processen in samenspraak. 

Samenhang via managementinformatiesysteem

Procesverbetering betekent over het algemeen vooral: samenhang en samenwerking tussen processen. Samenhang is er wanneer alle processen binnen één managementinformatiesysteem hangen. Met één overkoepelend systeem zorg je dat je informatie tussen de processen geautomatiseerd en gestandaardiseerd kunt delen. Samenwerking betekent dat de mensen die met de diverse processen bezig zijn, bewust zijn van en betrokken zijn met andere processen van collega’s van andere afdelingen.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen. 

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen