SWOT analyse familiebedrijven: sterke en zwakke punten in kaart brengen
Familiebedrijven
Mariëlle Companjen
Familiebedrijven
4 min

SWOT analyse familiebedrijven: sterke en zwakke punten in kaart brengen

4 min
Wat zijn de sterke en zwakke punten van een familiebedrijf, waar liggen de kansen en welke bedreigingen liggen er op de loer? Dat is in een notendop wat een SWOT Analyse blootlegt. Wat is het nut hiervan voor een familiebedrijf?

Wat is een SWOT Analyse?

SWOT is een afkorting van de Engelse woorden Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Als je dit vertaalt naar het Nederlands betekent dit dus dat je een analyse maakt van de sterke en zwakke punten van een bedrijf en de kansen en bedreigingen die er zijn in de omgeving en in de branche. Bij een SWOT analyse kijk je dus zowel naar de interne als externe factoren.

Interne analyse

De interne analyse richt zich op jouw onderneming. Waar zijn we goed in en waar schieten we nog tekort? In de meeste familiebedrijven zit het wel goed als het gaat om hardwerkend en gemotiveerd personeel.

Maar is het personeelsbeleid zodanig ingericht dat het bedrijf tijdig nieuwe medewerkers kan aannemen wanneer er opeens veel meer vraag is naar hun producten? Enerzijds laat de SWOT Analyse zien welke zwakke punten de aandacht verdienen. Je hebt als bedrijf zelf invloed op de dingen die nog voor verbetering vatbaar zijn. Anderzijds laten de SWOT Analyse zien wat de sterke punten zijn van het familiebedrijf, hier kun je op doorbouwen. Dankzij een SWOT analyse krijgen bedrijven meer inzicht in hun eigen presteren.

Externe analyse

De externe analyse richt zich juist op de omstandigheden waarop je als bedrijf niet direct zelf invloed hebt. Wat zijn de nieuwste trends op de markt? Waar liggen de kansen en wat vormt een reële bedreiging? Wordt er in de buurt van jouw bedrijf een nieuwe wijk gebouwd dan kan dit kansen bieden om de klantenkring uit te breiden.

Omgekeerd kan het ook zijn dat er in de omgeving een nieuw en modern winkelcentrum of bedrijvenpark wordt gebouwd waar zich verschillende concurrenten gaan vestigen. Ook kan de markt in korte tijd zodanig veranderen dat producten steeds vaker online worden gekocht in plaats van op een fysieke locatie. In dat geval is er sprake van een bedreiging voor de positie op de markt en wordt het tijd om aanpassingen te doen.

Wat breng je in kaart met een SWOT Analyse?

Wanneer er een SWOT analyse wordt gemaakt dan brengen wij zowel de harde als de zachte factoren van een organisatie in kaart. Bij de harde factoren gaat het dan vooral om de strategie, de (software)systemen en de structuur. Terwijl bij de zachte factoren de bedrijfscultuur, de manier van leidinggeven of de competenties van het personeel onder de loep worden genomen.

Harde factoren

 • Strategie: Dit komt onder meer tot uiting in de personeelsplanning, het verkoopplan en een financieel plan. Neemt het bedrijf tijdig nieuw personeel aan? Is er een markt voor het aanbod en op welke doelgroep worden de pijlen gericht? Wat zijn de financiële mogelijkheden om de strategie ook te kunnen uitvoeren?
 • Systemen: Gaat het bedrijf mee met de laatste ontwikkelingen op het gebied van ICT? Bepaalde processen kunnen wellicht beter gestroomlijnd worden. Ook kan het zijn dat er tijdswinst geboekt wordt wanneer gebruik wordt gemaakt van de juiste software. Is het financiële systeem wel up-to-date? Maakt het bedrijf al gebruik van speciaal voor Human Resource Management ontworpen software? Zijn er al moderne oplossingen voor Customer Relation Management geïmplementeerd? En zo ja, functioneert dat naar behoren?
 • Structuren: Hoe verlopen zaken als het werkoverleg en de personeelsgesprekken? Zijn er punten die voor verbetering vatbaar zijn?

SWOT Analyse familiebedrijven

Zachte factoren

 • Bedrijfscultuur: In familiebedrijven is de sfeer op de werkvloer over het algemeen goed en de omgang informeel. Dit komt omdat de familieleden elkaar goed kennen. Ze weten wat ze aan elkaar hebben. Hierdoor kunnen er snel afspraken worden gemaakt. Ook wat betreft betrokkenheid bij het bedrijf en verantwoordelijkheidsgevoel onderscheidt een familiebedrijf zich in veel gevallen van een gewoon bedrijf. Dragen deze kenmerken bij aan het succes, dan is dat een bevestiging om op dezelfde voet door te gaan.
 • Stijl van leidinggeven: In moderne dynamische organisaties is er steeds meer ruimte voor werknemers om zichzelf te ontwikkelen en de eigen kwaliteiten optimaal te benutten. In hoeverre gebeurt dit ook in jouw bedrijf en sluit dit aan bij de bedrijfscultuur?
 • Personeel: Een modern bedrijf brengt de verschillende competenties van medewerkers in kaart. Dat geeft inzicht in hun sterke en zwakke punten en waar er mogelijkheden liggen tot persoonlijke ontwikkeling. De verkregen informatie kan ook worden toegepast bij sollicitaties. Welke competenties hebben wij nodig? Ook kan het inzicht verschaffen in het personeelsverloop. Waarom vertrekken sommige medewerkers voortijdig?

Wat is het nut van een SWOT Analyse voor familiebedrijven?

Kenmerkend voor familiebedrijven is dat ze in tegenstelling tot gewone bedrijven denken op de lange termijn. Het bedrijf bestaat soms al generaties lang en dus is de eigenaren er alles aan gelegen om de traditie voort te zetten. Het beleid is dan ook veel meer gericht op een duurzame toekomst. Dit kan betekenen dat men eerder bereid is om te investeren in innovatieve projecten die het bedrijf ook in de toekomst bestaansrecht geven.

Die traditie kan echter ook een obstakel zijn. De manier waarop het bedrijf jarenlang werd gerund, blijkt opeens niet meer te voldoen aan de eisen van de tijd. Een gedegen SWOT analyse kan dan precies blootleggen welke bedreigingen er op de loer liggen, wat er moet veranderen binnen het bedrijf en welke investeringen de meeste kansen bieden.

SWOT Analyse als onderdeel van de familie bedrijfsscan

Companjen Change Management verzorgt coaching en advies voor familiebedrijven. Zo verzorg ik de familie bedrijfsscan voor familiebedrijven. Met de bedrijfsscan krijg je een feitelijke onderbouwing van je onderbuikgevoel.

Met de familie bedrijfsscan krijg je een pragmatische en operationele scan van jouw familiebedrijf. We nemen alle belangrijke aspecten van de onderneming onder de loep. Je krijgt inzicht in:

 • Onderneming als eenheid
 • Inzicht in bedrijfsonderdelen
 • Inzicht in bedrijfsprocessen
 • Inzicht in kwaliteit ICT en Middelen
 • Inzicht in mens en cultuur
 • Inzicht in kwaliteit personeelsbeleid
 • Inzicht in strategie van de onderneming
 • Inzicht in wijze van leiderschap
 • Inzicht in communicatie
 • Inzicht in kwaliteit van de administratie
 • Inzicht in verloop informatievoorziening
 • Inzicht in kwaliteit van de distributiekanalen.

Meer informatie: familie bedrijfsscan

Coaching familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen: