wat-is-eigendomsstrategie

Wat is een eigendomsstrategie?

Een eigendomsstrategie voor het familiebedrijf is een goede voorbereiding op een verandering van eigendom in de toekomst. Een eigendomsstrategie formuleren verdient aandacht omdat de belangen uiteen kunnen lopen. Belangen van familie, aandeelhouders en het bedrijf kunnen verschillen en tot conflicten leiden.

In de familie houden of niet?

Veel familiebedrijven hechten aan continuïteit en wensen het familiebedrijf over te dragen binnen de familie. De realiteit is dat bij overdracht slechts 30% van de familiebedrijven binnen de familie blijft. Bij een generatiewisseling zie je dus vaak een verkoop of het bedrijf verdwijnt van de markt.

Juist vanwege het kruispunt waar het familiebedrijf op staat bij een overdracht, is een eigendomsstrategie nodig. Zo kan het bedrijf zich goed voorbereiden en wordt niemand overrompeld als het moment daar is.

De afwegingen bij een eigendomsstrategie

Familie: allereerst is de vraag of er belangstelling is voor voortzetting binnen de familie. Als die er is, is de vervolgvraag of de competenties aanwezig zijn bij de kandidaat of kandidaten. Bij deze stap wordt vaak een externe bedrijfsadviseur ingezet met verstand van zaken en het vertrouwen van ieder.

De markt: daarnaast is een analyse van de ontwikkelingen en de markt van belang. Welke kant gaat het op? Welke weg betekent dat voor het bedrijf? Past dat bij de familie? Is de familie gezien de ontwikkelingen de beste eigenaar of is het eigendom en de continuïteit beter af in andere handen?

Het vermogen: verder kan het voortzetten van eigendom ook bekeken worden vanuit het perspectief van familievermogen. Is het vermogen van de familie gebaat bij aandelen in het familiebedrijf? Of kan het vermogen slimmer breder of anders worden belegd?

Financiële planning

Bij de eigendomsstrategie hoort ook de financiële planning van de eigenaren. Zijn die afhankelijk van verkoop van het familiebedrijf of niet? Is er ruimte voor de oude dag en voor schenkingen? Vaak doen eigenaren zichzelf tekort. Of de opvolgers lopen risico.

Financiële risico’s voor opvolgers

Een opvolger binnen de familie heeft vragen over de financiële planning. Maar ook over de waardering van het bedrijf, de gevolgen van schenk- of erfbelasting en over een eventueel te betalen koopsom. De vraag is of alles past binnen de exploitatie van het familiebedrijf. Als dit te veel risico brengt, komt overdracht binnen de familie op de helling.

De staat van het bedrijf

Voor een overdracht of verkoop moet je aantrekkelijk genoeg zijn. Is het business model klaar voor de toekomst? Zijn de managers en de medewerkers capabel en bestendig genoeg? Al deze zaken kunnen prijsdrukkend of prijsopdrijvend zijn.

Inzicht in mogelijke partners

Als verkoop de beste optie is, is er dan zicht op goede partners of kopers? Welke criteria laat je hierbij het zwaarst wegen? Ook deze afweging hoort bij de eigendomsstrategie.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen.

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen