Wat is Familie Risk Management?

Wat is Familie Risk Management?

Family Risk Management is allereerst het borgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering van het familiebedrijf. Dit kan het familiebedrijf doen door de risico’s voor een gezonde bedrijfsvoering in beeld te hebben en hier een aanpak op te hanteren.

Family risk management is omgaan met bedrijfsrisico’s

Met de bedrijfsvoering heeft het familiebedrijf ondernemingsdoelen voor ogen. Onderweg kunnen er allerlei obstakels en bedreigingen voorbij komen. Het omgaan met deze bedrijfsrisico’s is family risk management.

Bedrijfsrisico’s lopen uiteen

Bedrijfsrisico’s voor familiebedrijven lopen uiteen. Het kan gaan om brand, slecht betalende klanten of aansprakelijkheid. Maar het kan ook gaan om de gevolgen van een pandemie, cybercriminaliteit, gekwalificeerd personeel, faillissementen bij leveranciers, toenemende filevorming op de weg, stijging van grondstofprijzen, enzovoort.

Elk familiebedrijf wil ervoor zorgen dat de continuïteit niet in gevaar komt. Met family risk management breng je allereerst in beeld welke risico’s er voor het familiebedrijf zijn en welke risico’s met voorrang aangepakt moeten worden. Deze stappen worden ook wel risico-identificatie en risico-analyse genoemd. De volgende stap is het formuleren hoe je deze bedreigingen gaat aanpakken en afdekken. Dit wordt ook wel het opstellen van beheersmaatregelen genoemd.

Risicomanagement is een continu proces

Verder omvat family risk management het periodiek monitoren van de risico’s en de beheersmaatregelen. Daarmee ontstaat een cyclus, want elke monitor leidt tot een aanscherping al of niet van de risico’s en beheersmaatregelen, waar weer nieuwe monitoring op volgt. Risicomanagement is een continu proces. 

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen. 

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen