Wat is een belanghebbende?

Wat is een belanghebbende?

Wat is een belanghebbende als het gaat om familiebedrijven? Veel verschillende personen hebben een belang, maar bij familiebedrijven zijn ze te onderscheiden in drie groepen: familie, bedrijf en eigendom.

Belanghebbenden in de familie

De familie speelt een grote of kleinere rol in het familiebedrijf. Altijd is er minimaal sprake van een ‘DGA’ (directeur-grootaandeelhouder) vanuit de familie. Mogelijk zijn er meerdere familieleden actief in het bedrijf als directie, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer. Maar ook familieleden die niks met het bedrijf te maken hebben, kunnen indirect belang hebben. Denk aan een verre neef met erfrechten.

Belanghebbenden in het bedrijf

Naast familieleden zijn er ook niet-familieleden die een rol kunnen spelen in het familiebedrijf, als directie, toezichthouder of werknemer.

Belanghebbenden in eigendom

Het eigendom kan deels in handen zijn van familieleden en niet-familieleden.

De diverse belangen

Deze drie groepen hebben diverse belangen.

  • Vaak hebben familieleden met een relatie met het familiebedrijf oog voor harmonie en eenheid binnen het familiebedrijf en solidariteit met ieder die eraan verbonden is
  • Voor wie alleen belang heeft bij het bedrijf, hecht vaak aan zingeving (als werknemer), winst (als aandeelhouder) en doelmatigheid en continuïteit (directie)
  • Voor wie vooral als eigenaar naar het bedrijf kijkt, hecht vooral aan het bedrijf als inkomensbron en aan vermogensopbouw

Overlap van belangen bij familiebedrijven

In familiebedrijven is er vaak overlap. Eén persoon kan diverse posities binnen de drie groepen innemen met meerdere belangen, zoals ook het driecirkelmodel laat zien. Dat zorgt in het algemeen voor verbinding en een geleidelijke bedrijfsontwikkeling. Bij niet-familiebedrijven zijn de posities en daarmee de belangen vaak verdeeld onder verschillende personen. Daarmee liggen conflicten eerder voor de hand.

Botsende belangen bij familiebedrijven

Door de overlap tussen belangen hebben familiebedrijven minder kans op conflicten. Aan de andere kant kennen familiebedrijven specifieke uitdagingen. Die draaien altijd om de vraag hoe de belangen tussen familie en niet-familie zijn verdeeld. Zijn de uitgangspunten helder? Zijn ze uit te leggen en zorgen ze voor een solide basis voor het bedrijf? Helpen ze het bedrijf vooruit of zijn ze contraproductief?

Deze uitdagingen zie je vooral bij de overdracht van aandelen en directie en bij het aannemen en belonen van familieleden.

Wat kan Companjen Change Management betekenen?

Sta je aan de vooravond van een belangrijk moment voor het familiebedrijf? Wil je graag het familiebedrijf tegen het licht houden voordat je cruciale keuzes maakt? Dan kan Companjen Change Management je helpen met coaching en advies. Mijn naam is Mariëlle Companjen. Ik ken het familiebedrijf van binnenuit. Mijn ouders hebben het familiebedrijf van mijn grootouders overgenomen.

Bij ons thuis ging het altijd over ‘de zaak’. Ik draag familiebedrijven een warm hart toe. Ik heb een ruime ervaring als organisatieadviseur binnen familiebedrijven en corporates. Companjen Change Management heeft twaalf jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven. Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Wel pragmatische & no-nonsens adviezen.

Zie ook: Coaching en advies familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen:

Reactie plaatsen