Aannamebeleid medewerkers in familiebedrijven:  wat leg je vast in het familiestatuut?
Familiestatuut
Mariëlle Companjen
Familiestatuut
3 min

Aannamebeleid medewerkers in familiebedrijven: wat leg je vast in het familiestatuut?

3 min

In een familiestatuut kun je afspraken vastleggen over het aannamebeleid van personeel en familie binnen het familiebedrijf

Dit is van belang omdat het krachtenveld van familie en bedrijf met elkaar kunnen botsen. Het familiestatuut wordt opgesteld door de familie. Dit betekent dat wanneer er een conflict dreigt er teruggegrepen kan worden op gezamenlijke afspraken.

De sterke betrokkenheid van de familie, de overlapping tussen financiële en niet-financiële doelstellingen en de (vaak) informele bedrijfscultuur gebaseerd op de waarden van de familie-oprichters maken dat een goed aannamebeleid en wervingsproces van cruciaal belang zijn.

Aannamebeleid van familie en niet-familie

Als eerste kijken we naar het aannamebeleid van familie versus geen familie. De vraag is bijvoorbeeld of familieleden een streepje voor hebben bij de invulling van een functie? In een familiestatuut kan vastgelegd worden hoe het bedrijf hiermee om wil gaan. 

Hangt dit bijvoorbeeld af van de competenties van het familielid of krijgt het familielid überhaupt voorrang? En hoe wordt dit gecommuniceerd naar medewerkers die geen familie zijn?

Door dit vast te leggen en hierover duidelijk te communiceren, worden conflicten en ruzies voorkomen.

Passen nieuwe medewerkers bij de waarden van het familiebedrijf?

Passen nieuwe medewerkers bij de waarden van het familiebedrijf?

Juist omdat de cultuur en waarden van het familiebedrijf zo diepgeworteld en belangrijk zijn is het van belang dat medewerkers van buiten de familie moeten passen bij het bedrijf. 

Door vast te leggen aan welke waarden medewerkers moeten voldoen voorkom je dat er aan de cultuur van het familiebedrijf gemorreld wordt. Deze waarden kunnen vastgelegd worden in het familiestatuut.

Opvolging in het familiebedrijf

In een familiebedrijf bestaat het aannamebeleid niet alleen uit het aannemen van medewerkers, maar ook uit de opvolging binnen het familiebedrijf. Wat als de eigenaar wegvalt of wil stoppen? 

Wie volgt hem of haar dan op? En wat zijn de voorwaarden hiervoor? Door als familie afspraken te maken en deze vast te leggen in het familiestatuut wordt het opvolgingsproces makkelijker.

Voorbeeld:

Kortgeleden kreeg ik een mail van Ron. Ron zat samen met zijn vader en broer in een bedrijfsopvolgingstraject. Zijn vader wilde uit het bedrijf stappen als eigenaar. 

Dit maakte dat de verkenningsfase voor een opvolger was gestart. Zowel Ron als zijn broer wilde kijken of deze rol bij hen past. Aan de andere kant wilde vader natuurlijk weten of ze over de juiste competenties beschikken. Hoe het opvolgingstraject eruitziet (ook voor next-genners), wilden ze vastleggen in een familiestatuut. 

Daarom zijn de basisafspraken nu vastgelegd zodat hier altijd naar verwezen kan worden.

Werven van medewerkers in een familiebedrijf

Werven van medewerkers

Het wervingsbeleid is niet los te zien van het aannamebeleid. In het familiestatuut kan ook vastgelegd worden hoe het familiebedrijf omgaat met het aannemen en werven van medewerkers.

Hoe ga je om met het krachtenveld waarin een niet-familielid het gevoel kan hebben dat hij minder kans maakt of doorgroeimogelijkheden heeft dan een familielid?

Een aantal dingen die besproken en vastgelegd kunnen worden:

  • Stel vaardigheden en kwalificaties vast. Wanneer de familie gezamenlijk besluit dat dit leidend is, betekent het dat de kwalificaties zwaarder wegen dan de rol van familielid.
  • Schakel hulp in van specialisten of werknemers die geen familie zijn. Hiermee voorkom je vriendjespolitiek.
  • Bepaal hoe salarissen en bonussen uitgekeerd worden. Dit geeft ook duidelijkheid in het aannamebeleid.
  • Bepaal hoe je als familiebedrijf omgaat met promoties. Dit is van belang voor medewerkers die solliciteren naar een functie. Hebben ze kans om door te groeien, ook wanneer ze geen deel uitmaken van de familie. 

Duidelijke richtlijnen geven duidelijkheid.

Ondersteuning bij het opstellen van het familiestatuut

Als familiebedrijf een ervaren adviseur inschakelen gespecialiseerd in het opstellen van een familiestatuut. Mariëlle Companjen heeft meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven.

Voor het opstellen van een familiestatuut gaan we een traject in waarbij we tijdens diverse bijeenkomsten ingaan op onderwerpen als eigendom, zeggenschap, toetreding, overlegstructuur, omgang met conflicten en financiële aangelegenheden.

De afspraken worden uitgewerkt en vastgelegd in het familiestatuut. Tijdens een slotbijeenkomst worden het familiestatuut definitief gemaakt en ondertekend.

Zie ook: opstellen familiestatuut

Direct contact

Direct contact, laat je gegevens achter via onderstaand formulier. Ik neem binnen 24 uur contact met je op!