Beloning van familieleden: wat leg je vast in het familiestatuut
Familiestatuut
Mariëlle Companjen
Familiestatuut
3 min

Beloning van familieleden: wat leg je vast in het familiestatuut

3 min

De beloning van familieleden in een familiebedrijf vraagt om een gedegen aanpak omdat het belang van het bedrijf en de familie in het oog gehouden moet worden. Door afspraken over beloning vast te leggen in een familiestatuut worden misverstanden en conflicten voorkomen.

Familie en bedrijf: twee verschillende entiteiten

Binnen een familiebedrijf spelen twee krachtenvelden. De familie en het bedrijf. Voor een familie zijn waarden als loyaliteit, gelijkheid en veiligheid belangrijk. Voor het bedrijf spelen belangen als resultaat en het vervullen van taken een belangrijke rol. Dit zijn belangen en waarden die met elkaar kunnen botsen. 

Familieleden zijn met elkaar verbonden door een emotionele band. Dit is zowel de kracht als de bedreiging voor een familiebedrijf. Wanneer het gaat over beloning van medewerkers of familieleden is het van belang deze twee belangen in goede banen te leiden. Door de dubbele belangen kunnen financiële vraagstukken makkelijk leiden tot conflicten.

Vastleggen in het familiestatuut

Het familiestatuut is een document waarin alle afspraken en regels worden vastgelegd over hoe de familie met het bedrijf om wil gaan. In de kern draait het familiestatuut over het in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen. Het is de manier om conflicten te voorkomen door belangrijke zaken vast te leggen. Het familiestatuut wordt opgesteld tussen familieleden.

Soorten beloningen vastleggen in een familiestatuut

Soorten beloning

We kennen verschillende vormen van beloning. Waarbij de vaste en variabele beloning het bekendst zijn. 

Vaste verloning

Onder vaste verloning verstaan we het vaste salaris van medewerkers. Dit salaris wordt vaak bepaald door de functie, de taken en verantwoordelijkheden. Van hieruit is doorgaans een beloningsstructuur opgebouwd. In de meeste bedrijven is dit helder. Is dit niet het geval dan dient hier een structuur voor gemaakt te worden.

Variabele verloning

Onder variabele beloning wordt verstaan:

  • Beloningen bij het behalen van prestaties of targets
  • Beloning op basis van bepaalde competenties

Deze beloningen kunnen uitbetaald worden in de vorm van extra salaris, aandelenopties, geschenken zoals een auto van de zaak of maaltijdcheques, verzekeringen zoals overlijdensdekking, kortingen op producten of diensten van de werkgever of service van het bedrijf zoals kinderopvang of huishoudelijke hulp.

Over variabele verloning dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden. Zeker wanneer de belangen van familie en bedrijf door elkaar heen lopen.

Beloning en eigenaarschap

Het eigenaarschap is meestal gekoppeld aan het bezit van aandelen. Bij winst wordt er dividend uitbetaald, dit is ook een vorm van beloning. Vragen die hierbij spelen zijn onder andere: wie kunnen er binnen de familie aandelen verwerven? Kunnen aandelen aan niet-familieleden worden overgedragen? Wat gebeurt er bij scheiding of overlijden met het aandelenbezit?

Welke vragen spelen een rol binnen het familiebedrijf

Welke vragen spelen een rol binnen het familiebedrijf?

Daar waar het gaat over beloning van eigenaren, werknemers en familieleden binnen het familiebedrijf spelen vragen als:

  • Worden familieleden als werknemer beloond en beoordeeld?
  • Is de beloning van familieleden gelijk aan die van ‘gewone’ werknemers?
  • Hoe ga je om met bonussen in het familiebedrijf?
  • Welke afspraken zijn er wanneer familieleden in de familie gelijk aan elkaar zijn (broer/zus) maar in het familiebedrijf andere verantwoordelijkheden dragen?
  • Hoe ga je om met variabele beloning van familieleden versus andere medewerkers wanneer er sprake is van een bepaalde service (zoals kinderopvang)? 
  • Hoe gaat het wanneer er nieuwe familieleden toetreden tot het familiebedrijf? Bijvoorbeeld wanneer een van de kinderen trouwt en een partner krijgt. Deze partner krijgt een functie binnen het familiebedrijf.
  • Hoe ga je om met uitbetaling van dividend en aandelen in het geval van eigenaarschap?

Voorbeeld:

Stel dat zus Tanja een functie heeft met minder verantwoordelijkheid dan broer Piet. Hoe ga je hier dan mee om? Wordt Tanja extra beloond omdat ze familie is of wordt de beloning verdeeld op basis van functie en verantwoording?

Het is belangrijk om je te realiseren dat een volledige gelijke behandeling financieel niet altijd reëel is. Daarom zijn afspraken belangrijk. Dit voorkomt discussie.

Ondersteuning bij het opstellen van het familiestatuut

Als familiebedrijf een ervaren adviseur inschakelen gespecialiseerd in het opstellen van een familiestatuut. Mariëlle Companjen heeft meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven.

Voor het opstellen van een familiestatuut gaan we een traject in waarbij we tijdens diverse bijeenkomsten ingaan op onderwerpen als eigendom, zeggenschap, toetreding, overlegstructuur, omgang met conflicten en financiële aangelegenheden.

De afspraken worden uitgewerkt en vastgelegd in het familiestatuut. Tijdens een slotbijeenkomst worden het familiestatuut definitief gemaakt en ondertekend.

Zie ook: familiestatuut opstellen

Direct contact

Direct contact, laat je gegevens achter via onderstaand formulier. Ik neem binnen 24 uur contact met je op!