Veranderingen in privÉsituaties:  wat neem je op het in familiestatuut?
Familiestatuut
Mariëlle Companjen
Familiestatuut
5 min

Veranderingen in privé situaties: wat neem je op het in familiestatuut?

5 min

In een familiebedrijf wordt het reilen en zeilen van het bedrijf vaak beïnvloed door familiekwesties en de manier waarop er wordt gecommuniceerd. Gevolg is dat bij ingrijpende gebeurtenissen in de familiesfeer, dit doorwerkt in het familiebedrijf. 

Het kan helpen om een familiestatuut op te stellen en daarin afspraken te maken over hoe om te gaan met belangrijke life events die van invloed zijn op de familie en het bedrijf. Het gaat er dan vooral om dat je vastlegt hoe het bedrijf wordt voortgezet als een van deze evenementen zich voordoet.

Welke veranderingen kunnen er plaatsvinden?

Voorbeelden van belangrijke life events zijn scheiding, arbeidsongeschiktheid, wilsonbekwaamheid, vermissing of overlijden. Op het moment dat dit gebeurt moet er gehandeld worden, juist op een moment dat heftige emoties een rol spelen. Wanneer hier nooit over gesproken is en er geen leidraad ligt hoe te handelen, kan dit leiden tot spanning en conflicten. 

Zeker omdat dit type veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk? .." data-featured-image="https://media-01.imu.nl/storage/companjen.com/7076/veranderingstrajecten-familiebedrijf-1170x500.jpg?t=1607872653" class="smart-content-link sc-link" href="https://companjen.com/familiebedrijven/veranderingstrajecten-begeleiden/">veranderingen van invloed kunnen zijn op de koers en de continuïteit van het familiebedrijf.

Om deze problemen te voorkomen, is het belangrijk met in elkaar in gesprek te komen over de veronderstellingen en verwachtingen die er zijn van familieleden. En vervolgens kunnen hierover afspraken vastgelegd worden in een familiestatuut. Hierin spreek je af wat er moet gebeuren in noodsituaties. Life events hebben altijd een grote impact op de dynamiek binnen de familie. Je wilt dat er duidelijkheid is over wie, wat moet doen als er een life event als echtscheiding of overlijden plaatsvindt.

Het doel van het statuut is dat de situatie wordt afgehandeld conform de kernwaarden van de familie. Op een dusdanige manier dat de harmonie bewaard blijft.

Noodopvolgingsplan bij overlijden

Life events laten zich niet plannen. Het is het raadzaam een noodopvolgingsplan klaar te hebben liggen. Dit noodplan heeft als doel dat er bij noodgevallen duidelijkheid is over wie wat te doen heeft binnen het bedrijf. Er worden afspraken vastgelegd over eigendom, zeggenschap en leiding van de onderneming. Gedragen door de familie.

Opvolgingsproblemen zijn de grootste bedreiging voor het voortbestaan van het familiebedrijf. Wanneer een noodopvolgingsplan ontbreekt, kan er na het overlijden van een sterkhouder een impasse ontstaan. Dit geeft alle ruimte voor misverstanden, conflicten en ruzies. 

Simpelweg omdat het niet duidelijk is wie wat moet doen, wie gemachtigd is om belangrijke beslissingen te nemen en hoe vermogen verdeeld wordt.

Vragen om over na te denken

Vragen die gesteld kunnen worden zijn:

  • In welke gevallen wordt het noodopvolgingsplan in gang gezet?
  • Wie binnen de organisatie kunnen het bedrijf leiden bij plotseling verlies van CEO of eigenaar?
  • Is het een optie om te werken met een interim CEO voor bepaalde tijd?
  • Hoe om te gaan met de rol van kinderen die willen opvolgen, maar hier nog niet klaar voor zijn in een onverwachte situatie?
  • Hoe om te gaan met vermogen?
  • Wie is beslissingsbevoegd bij overlijden?

Een goed noodopvolgingsplan vergroot de kans op een succesvolle overgang het familiebedrijf op de lange termijn. 

Communicatie met de betreffende personen

Uiteraard is het van belang dat het familiestatuut en het noodopvolgingsplan breed gedragen worden binnen de familie. Hiermee doelen we op het feit dat het niet handig is dat er een plan ligt waarvan niemand weet heeft. Een mogelijke opvolger moet weten dat hij of zij in noodgevallen de verantwoording krijgt.

Conclusie

Een gedegen plan zorgt ervoor dat in noodgevallen de continuïteit van het familiebedrijf gewaarborgd wordt. Het is zeer verstandig om afspraken vast te leggen in een familiestatuut. Hiervoor is een open gesprek noodzakelijk. Zodat alle belangen en gevoelens gewogen zijn bij het opstellen van het definitieve resultaat.

Ondersteuning bij het opstellen van het familiestatuut

Als familiebedrijf een ervaren adviseur inschakelen gespecialiseerd in het opstellen van een familiestatuut. Mariëlle Companjen heeft meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven.

Voor het opstellen van een familiestatuut gaan we een traject in waarbij we tijdens diverse bijeenkomsten ingaan op onderwerpen als eigendom, zeggenschap, toetreding, overlegstructuur, omgang met conflicten en financiële aangelegenheden.

De afspraken worden uitgewerkt en vastgelegd in het familiestatuut. Tijdens een slotbijeenkomst worden het familiestatuut definitief gemaakt en ondertekend.

Zie ook: familiestatuut opstellen

Direct contact

Direct contact, laat je gegevens achter via onderstaand formulier. Ik neem binnen 24 uur contact met je op!