Veranderingstrajecten in familiebedrijven: hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
Familiebedrijven
Mariëlle Companjen
Familiebedrijven
3 min

Veranderingstrajecten in familiebedrijven: hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

3 min

Bedrijven die veranderingen doorvoeren, krijgen vaak te maken met weerstand. Dit is bij familiebedrijven niet anders. Toch wil je het liefst dat iedereen meegaat in wat je voor ogen hebt, maar hoe is dat mogelijk?

Hoe ga je om met weerstand en hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Het starten van een veranderingstraject is een intensieve klus, maar door veranderingen in goede banen te leiden is er een reële kans van slagen. Een professional zoals een extern adviseur biedt uitkomst.

Voorbeelden van veranderingen in familiebedrijven

Binnen familiebedrijven kunnen zich allerlei veranderingen voordoen. Wij geven een aantal voorbeelden:

  • Het vinden van een nieuwe eigenaar.
  • Het professionaliseren van allerlei processen.
  • Het in kaart brengen van taken en verantwoordelijkheden. Dit gebeurt voornamelijk bij het veranderen van functies.
  • Het aanscherpen van regels en procedures.

Dit brengt vaak de nodige spanning en stress met zich mee, want niet iedereen gaat een-twee-drie mee in een veranderingsproces. Sterker nog, er is veelal sprake van enorme weerstand.

Waarom ontstaat er vaak weerstand bij verandering in familiebedrijven?

Weerstand tegen verandering is eigenlijk een vrij normaal verschijnsel. Iedereen wil het liefst alles bij het oude laten en daarnaast voelt het ook niet prettig om mee te gaan in een verandering als je er niet zelf om hebt gevraagd. Waarom ontstaat er weerstand bij verandering in familiebedrijven?

  • Men wil liever alles bij het oude laten. Wat er nu is, voelt vertrouwd en vanuit de comfortzone zijn eventuele risico’s gemakkelijk te overzien.
  • Men is bang dat een bepaalde zekerheid wegvalt. Zekerheid biedt duidelijkheid en als dit er niet is, ontstaat er mogelijk angst.

Kortom: er is werk aan de winkel en het is aan jou om de bezwaren bij familieleden en werknemers weg te nemen.

Lees ook: Omgaan met weerstanden binnen familiebedrijven

Wat is het verschil tussen directe en indirecte weerstand?

Wat is het verschil tussen directe en indirecte weerstand?

Er zijn twee vormen van weerstand, namelijk directe en indirecte weerstand. Bij directe weerstand worden bezwaren rechtstreeks geuit. Dit gebeurt op een open en respectvolle manier. Indirecte weerstand uit zich in wegkijken of aanvallen.

Werkelijke bezwaren worden bij indirecte weerstand niet openlijk geuit. Dit resulteert veelal in roddel, achterklap en gepraat in de wandelgangen van het familiebedrijf. Het is logisch dat dit een negatieve uitwerking heeft op de werksfeer en arbeidsproductiviteit.

Hoe zorg je dat veranderingen goed worden begeleid?

Een veranderingstraject is in goede banen te leiden, mits je het op een effectieve manier aanpakt. Hoe zorg je ervoor dat je veranderingen in het familiebedrijf op een goede manier begeleidt?

  • Probeer te voorkomen dat je te snel alles in één keer verandert. Het is beter om een plan te maken wat past en voor iedereen behapbaar is.
  • Creëer zoveel mogelijk draagvlak voor een toekomstige verandering. Maak duidelijk wat de noodzaak is van de desbetreffende verandering. Let op dat het draagvlak er niet alleen is vanuit de top van het bedrijf, maar zorg dat je iedereen aanspreekt en betrekt bij je plannen.
  • Het is niet zinvol om te veel veranderingen door te voeren. Het is slimmer om een behapbaar plan te maken wat iedereen kan overzien. Daarmee creëer je ook weer meer draagvlak.

Start een verandertraject onder begeleiding van een extern adviseur

Is er behoefte aan een frisse blik in het verandertraject? Schakel de hulp in van een extern adviseur. Dit is een persoon die niet tot zijn oren in de materie zit, maar die wel praktische handvatten kan bieden voor hoe je het verandertraject succesvol uitvoert. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem direct contact op voor het plannen van een afspraak.

Coaching familiebedrijven

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.

Direct contact

Gerelateerde informatie

In de kennisbank van Companjen Change Management vind je praktisch artikelen die je verder helpen. Heb je deze artikelen al gelezen: