Coaching en advies familiebedrijven Amsterdam

Coaching en advies familiebedrijven Amsterdam

Ben je op zoek naar een externe adviseur voor jouw familiebedrijf? Companjen Change Management verzorgt gerichte coaching en begeleiding van familiebedrijven in Amsterdam (Noord-Holland). Specifiek gericht op huidige en toekomstige leiders binnen het familiebedrijf. Dit kunnen individuen zijn en teams.

Wat maakt een bedrijf een familiebedrijf?

Een bedrijf kun je formeel een familiebedrijf noemen als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

  1. Meer dan 50% van het eigendom is in handen van één familie. Daarmee heeft deze familie een beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of de opvolging
  2. Een meerderheid of ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie
  3. Als het bedrijf minder dan tien jaar geleden is opgericht, is minstens één familielid van de directeur er werkzaam of heeft eigendom

Belangrijke thema's in familiebedrijven

In familiebedrijven zijn er een aantal thema's die aandacht vragen:

De overname: een kruispunt in de bedrijfshistorie.

Geef je leiding aan een familiebedrijf en wil of moet je het stokje overdragen? Dan ben je op een kruispunt aanbeland in de bedrijfshistorie. Is er iemand in de familie die het wil overnemen? Heeft dat familielid de juiste competenties? Hoe kijkt de rest van de familie tegen deze overnameplannen aan? Hoe vallen de plannen bij de mensen in het bedrijf, bij de relaties en klanten? Een zorgvuldig overname traject is een grote uitdaging voor het familiebedrijf.

Zie ook: De opvolging binnen het familiebedrijf: hoe bereid je dit voor?

Het bedrijf groeit uit zijn jasje.

Bij een sterke groei van het familiebedrijf, ervaar je snel dat de manier waarop je het bedrijf altijd hebt gerund, niet meer voldoet. Bestaande structuren, processen en procedures blijken in de nieuwe situatie niet te passen bij de eisen van deze tijd. Het wordt tijd om te professionaliseren om de groei het hoofd te kunnen bieden. Aan de andere kant, het kan ook leiden tot een bewust andere koers dan groei. Er zijn familiebedrijven die de groeidrang weerstaan en de bestaande manier van werken handhaven.

Familiebedrijf bedrijfsscan

Wil je weten hoe het familiebedrijf er op dit moment voorstaat op alle relevante bedrijfsvlakken? Met de familie bedrijfsscan krijg je een pragmatische en operationele scan van het familiebedrijf. We nemen alle belangrijke aspecten van de onderneming onder de loep. We behandelen in de scan de specifieke uitdagingen en kritieke kwesties in jouw familiebedrijf. Je krijgt inzicht in de kansen en de risico's die er zijn.

Zie ook: familiebedrijf bedrijfsscan

Leiderschapsprogramma

Je leiderschapscapaciteiten ontwikkelen als (beoogd) opvolger of eigenaar/directeur van een familiebedrijf? Meld je aan voor het leiderschapsprogramma van Companjen!

Zie ook: leiderschapsprogramma opvolgers en eigenaren familiebedrijven

Gerichte begeleiding 

De stappen in een begeleidingstraject zijn als volgt:
  • Stap 1: inventarisatie van de behoefte. Hieronder valt ook het verkennen van de regels en de macht. Deze intake geeft een eerste indruk van de manier van besturen en het gedrag binnen het bedrijf.
  • Stap 2: onderstroom zichtbaar maken. We gaan kijken naar de ongeschreven (familie) regels die bepalend zijn voor de bedrijfscultuur. Het gaat over het op tafel brengen van de dingen die iedereen weet, maar die nooit expliciet benoemd worden.
  • Stap 3: het in kaart brengen van de bedrijfsvoering en besluitvormingsprocessen binnen de organisatie.
  • Stap 4: we gaan kijken naar wat de familie nodig heeft. Waar zit wrijving, hoe verloopt de interne communicatie, in hoeverre beïnvloeden privé situaties de werksfeer?
  • Stap 5: wat heeft het bedrijf nodig? Hoe waarborg je de continuïteit? Wat is er nodig om te innoveren? Welke stappen zijn er nodig qua professionalisering? En hoe verloopt de opvolging en het inpassen van een nieuwe generatie?
  • Stap 6: interveniëren, we werken naar een concreet plan van aanpak. Ik ga op zoek naar de vraag achter de vraag en naar de leidende principes van het bedrijf.

Kennisbank

Op de website van Companjen Change Management vind je een uitgebreide kennisbank met artikelen. Heb je deze artikelen al gelezen:

No-nonsens en praktisch

Geen flinterdunne adviezen en dikdoenerij zonder toegevoegde waarde. Companjen Change Management levert pragmatische & no-nonsens adviezen. Waar het moet staan we met de poten in de klei en ondersteunen we in de uitvoering. 

Contact

Wil je meer weten over mijn rol als extern adviseur of coach bij familiebedrijven? Neem gerust contact met mij op. Je kunt het contactformulier invullen, bellen met 0621833592 of e-mailen naar marielle@companjen.com.


Direct contact