Strategie familiebedrijf

Waarden en doelen vertalen naar strategie en structuur?

Samen gaan we aan de slag met een familiestrategie

Families gaan over mensen en bedrijven over geld, dus spanningen tussen beide zijn onvermijdelijk. In een familiebedrijf verwijst de eigen strategie naar de aanpak van de familieleden die het bedrijf bezitten en exploiteren. Het is een cruciaal aspect van het succes en de duurzaamheid van het bedrijf, omdat het de cultuur, waarden en doelstellingen van het bedrijf vormgeeft. Een goede strategie is dus een absolute must. 

Duidelijkheid over doelstellingen stelt het management in staat om te slagen. In familiebedrijven is het management vaak verantwoording verschuldigd aan meerdere familieleden. Concurrerende doelstellingen van de eigenaars leiden tot opstoppingen die het moeilijker maken de juiste actie te ondernemen. Een eigendomsgroep die met één stem spreekt bij het stellen van doelen, stelt het management in staat strategieën te kiezen en uit te voeren die deze doelen bereiken of overtreffen.

Hoe snel moet het bedrijf groeien? Hoe groot kan het worden? Welke risico's zijn de eigenaars bereid te nemen? Hoe zal de winst worden gebruikt? Afstemming over doelstellingen voor groei, risico, winstgevendheid en liquiditeit geeft eigenaren een zinvolle inspraak in de richting van het bedrijf zonder de vooruitgang te vertragen.

familiebedrijven-strategie

Aan de slag met de strategie

Werk je samen met Companjen dan kies je voor een benadering van strategie in de vorm van parallelle planning - plannen voor zowel het bedrijf als de familie samen, met een focus op het begrijpen hoe verandering in de een de ander beïnvloedt.

Deze aanpak start discussies over het potentieel van het bedrijf en waar de familie haar kapitaal, menselijk en financieel, moet investeren om hun doelen te bereiken.

Advies & Strategie

Advies over eigendomsstrategie binnen een familiebedrijf omvat doorgaans begeleiding bij het beheer van de unieke uitdagingen en kansen die gepaard gaan met het runnen van een familiebedrijf.

  • Verduidelijking van rollen en verantwoordelijkheden: Een van de grootste uitdagingen in een familiebedrijf is bepalen wie wat doet en hoe beslissingen worden genomen. Adviseurs kunnen familieleden helpen duidelijke rollen en verantwoordelijkheden vast te stellen en een eerlijk en doeltreffend besluitvormingsproces te ontwikkelen.
  • Het ontwikkelen van een opvolgingsplan: Opvolgingsplanning is cruciaal in een familiebedrijf, omdat het bepaalt wie het bedrijf overneemt als de huidige eigenaren met pensioen gaan of overlijden. Adviseurs kunnen familieleden helpen een opvolgingsplan op te stellen dat zowel praktisch als rechtvaardig is, rekening houdend met de belangen en capaciteiten van alle familieleden.
  • Strategische doelen stellen: Familiebedrijven hebben vaak een langetermijnperspectief, omdat de eigenaren een erfenis willen opbouwen die van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Adviseurs kunnen familieleden helpen strategische doelen te stellen die aansluiten bij hun waarden en visie voor het bedrijf, en een plan te ontwikkelen om die doelen te bereiken.
  • Beheer van familiedynamiek: Familiebedrijven kunnen worden gecompliceerd door persoonlijke relaties en emoties. Adviseurs kunnen familieleden helpen met deze dynamiek om te gaan en strategieën te ontwikkelen om conflicten op te lossen of meningsverschillen op een constructieve manier aan te pakken.


In het algemeen gaat advies over eigen strategieën binnen een familiebedrijf over het helpen van de familieleden die het bedrijf bezitten en exploiteren om een plan op te stellen dat zowel duurzaam is als afgestemd op hun persoonlijke en professionele doelen. Door samen te werken met een adviseur kunnen familiebedrijven uitdagingen overwinnen en een nalatenschap opbouwen die generaties lang meegaat.

paralelle-planning

Parallelle planning

Ik hanteer de methodiek van parallel plannen. Parallelle planning bij familiebedrijven verwijst naar het proces waarbij het bedrijf en de familie tegelijkertijd op elkaar afgestemd worden gepland en ontwikkeld. Het is een belangrijke strategie om ervoor te zorgen dat het bedrijf en de familie succesvol kunnen opereren en groeien op de lange termijn.


Dit omvat het opstellen van een strategisch plan voor het bedrijf, evenals het opstellen van een familieplan dat zich richt op de doelen en verwachtingen van de familie. Het doel is om ervoor te zorgen dat het bedrijf en de familie dezelfde visie en doelen delen en dat er een goede balans is tussen de zakelijke en de familiebelangen.

Parallelle planning omvat ook het identificeren van mogelijke conflicten tussen de zakelijke en familiebelangen en het ontwikkelen van strategieën om deze te beheren en op te lossen. Het is belangrijk om open communicatie en transparantie tussen de familieleden en het management van het bedrijf te bevorderen om een goede samenwerking te garanderen.

Kortom, parallelle planning bij familiebedrijven is een strategie om ervoor te zorgen dat het bedrijf en de familie effectief kunnen samenwerken en dat hun doelstellingen op elkaar afgestemd zijn. Het is een belangrijke factor voor het succes en de continuïteit van familiebedrijven op de lange termijn.

Marielle Companjen

Mariëlle Companjen

Marielle Companjen ondersteunt familiebedrijven het invullen van het familieberaad. Ik verzorg de begeleiding van het proces en zorg dat het familieberaad gestructureerd en productief verloopt.

Ik heb meer dan 13 jaar ervaring met het werken met en binnen familiebedrijven.

Zowel in de rol van familielid als buitenstaander binnen het familiebedrijf. Je kunt rekenen op een pragmatische en no-nonsense aanpak. Met de poten in de klei.

Mijn manier van werken

Ik begin met het evalueren van bestaande strategieën om de situatie te begrijpen en potentiële kansen te identificeren. Vervolgens help ik strategische planningsprocessen te creëren die de visie en waarden van de familie samenbrengen met inzichten die het managementteam in staat stellen te slagen - nu en voor toekomstige generaties.

Ik help de obstakels weg te nemen die zowel eenvoudige als geavanceerde plannen in de weg staan. Door eenvoudige maar krachtige vragen op tafel te leggen, kunnen alle betrokkenen hun strategische visie aanscherpen, blinde vlekken identificeren, plannen maken voor toekomstige behoeften en vooruitgang boeken in de richting van implementatie.

De familiebedrijfsscan kan onderdeel uitmaken van dit traject. En ook workshops en interviews.

Concreet: wat gaan we doen?

Eerste gesprek

Ik start met het in kaart brengen van de familiegeschiedenis en de huidige situatie van het bedrijf en de familie. Dit omvat de zakelijke en persoonlijke doelstellingen van de familie en eventuele conflicten tussen de zakelijke en familiebelangen.

Analyse

De beste analyse maken wij samen. Familieleden en managementteam leden spelen een belangrijke rol bij het maken van de analyse en het opbouwen van een strategisch document. Dit document wordt opgebouwd via research, analyse oefeningen creatieve sessies en presentaties van relevante onderwerpen. Wij analyseren de verzamelde informatie en identificeren eventuele problemen en kansen voor het bedrijf en de familie.

Strategie

Alle strategische ideeën, vaardigheden en kennis in het familiebedrijf worden relevant gemaakt voor de toekomstige ontwikkeling van het familiebedrijf. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de familie en het bedrijf. Deze strategie omvat altijd een stappenplan met stappen die de familie moet nemen om hun doelstellingen te bereiken.

Implementatie

Ik ondersteun de familie bij het implementeren van de strategie. Dit omvat het opstellen van een zakelijk plan en een familiestatuut waarin de zakelijke en familiebelangen op elkaar worden afgestemd. Ook kan ik helpen bij het opstellen van een opvolgingsplan en het betrekken van de volgende generatie bij het bedrijf.

Evaluatie

Wij evalueren regelmatig het proces en ik doe voorstellen voor aanpassing waar nodig. Dit kan omvatten het bijwerken van het zakelijke plan en het familiestatuut om ervoor te zorgen dat deze blijven aansluiten bij de doelstellingen van de familie en het bedrijf.

Wil je kennismaken?