Excutie familiebedrijven

Strategie Executie voor familiebedrijven

Companjen Change Management helpt familiebedrijven bij de executie van de strategie.

Ben je het beu om te worstelen met de uitvoering van de strategie van jouw familiebedrijf? Heb je het gevoel dat de jaarplannen niet effectief worden uitgevoerd? Zo ja, dan ben je niet de enige. Veel familiebedrijven worstelen met de executie van de strategie, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Maak kennis met het programma Strategie-executie voor familiebedrijven. Het programma is speciaal ontworpen voor familiebedrijven, en het zal jou/jullie helpen de uitdagingen van strategie executie te overwinnen. Dit programma is op maat gemaakt om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Strategie-executie: wat doen we?

De doelstellingen van de familieleden afstemt op de strategieën van jouw/jullie bedrijf: Vaak hebben familieleden verschillende doelen en belangen die misschien niet overeenkomen met de doelen van het bedrijf. Het programma zal je helpen de doelstellingen van jouw familieleden af te stemmen op de strategieën van jouw/jullie familiebedrijf, zodat iedereen naar een gemeenschappelijk doel toewerkt.

Het programma Strategie-executie voor familiebedrijven omvat:

  • Aangepast plan voor strategie-executie, afgestemd op de unieke behoeften van jouw familiebedrijf.
  • Live sessies met expert in strategie-executie voor familiebedrijven
  • Voortdurende ondersteuning en begeleiding voor een succesvolle uitvoering van de strategie.

Wanneer is dit nuttig?

Tegenstrijdige belangen

In een familiebedrijf zijn de belangen van de familie en het bedrijf vaak met elkaar verweven. Familieleden kunnen verschillende doelen en prioriteiten hebben die in strijd kunnen zijn met de algemene strategie van het bedrijf.


Familieleden kunnen bijvoorbeeld prioriteit geven aan het bewaren van de harmonie binnen de familie en het vermijden van conflicten, wat misschien niet strookt met de noodzaak om moeilijke zakelijke beslissingen te nemen die kunnen leiden tot veranderingen in de structuur of de activiteiten van het bedrijf.
Gebrek aan formaliteit

Gebrek aan formaliteit

Familiebedrijven kunnen formele processen voor strategieontwikkeling missen, wat kan leiden tot ad hoc besluitvorming en een gebrek aan duidelijke richting.


Er kan een overmatig vertrouwen zijn in de intuïtie en ervaring van familieleden, in plaats van een systematische analyse van de bedrijfsomgeving en strategische opties. Dit kan leiden tot gemiste kansen en een gebrek aan aanpassing aan veranderende omstandigheden.
Successieplanning

Successieplanning

Opvolgingsplanning is een kritische component van strategieontwikkeling voor familiebedrijven. Het kan echter moeilijk zijn om door de complexe dynamiek van familierelaties en bedrijfsopvolging te navigeren.


Familieleden kunnen van mening verschillen over wie het bedrijf moet leiden en hoe leiderschapsovergangen moeten plaatsvinden. Dit kan leiden tot vertragingen in de planning en uitvoering, en in sommige gevallen tot conflicten die zowel de familie als het bedrijf kunnen schaden.
adviseur familiestatuut

Ervaren familiebedrijfadviseur

Marielle Companjen helpt familiebedrijven om hun strategie om te zetten naar resultaat. Zodat deze organisaties de uitdagingen van de wereld aankunnen en impact maken.

Met mijn bewezen methode verbind ik proces, besturing, gedrag en leiderschap met resultaat en veranderen ik familiebedrijven in high-performance organisaties. Ik begeleid en ontwikkel de leiders en managers van het familiebedrijf. Waardoor direct resultaat wordt geboekt.

Van strategie naar resultaat: hoe doen we dat?

We stellen duidelijke doelen en doelstellingen vast: De eerste stap in strategie-executie is het vaststellen van duidelijke doelen en doelstellingen. Dit houdt in dat we definiëren wat je/jullie wilt(len) bereiken en specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen stelt.

Zodra de doelen en doelstellingen zijn vastgesteld, is de volgende stap het ontwikkelen van een plan. Dit omvat het bepalen van de acties en middelen die nodig zijn om de doelen te bereiken en het identificeren van mogelijke wegversperringen of obstakels.

Strategie Executie voor familiebedrijven

Duidelijke doelen & een plan

We stellen duidelijke doelen en doelstellingen vast: De eerste stap in strategie-executie is het vaststellen van duidelijke doelen en doelstellingen. Dit houdt in dat we definiëren wat je/jullie wilt(len) bereiken en specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen stelt.

Zodra de doelen en doelstellingen zijn vastgesteld, is de volgende stap het ontwikkelen van een plan. Dit omvat het bepalen van de acties en middelen die nodig zijn om de doelen te bereiken en het identificeren van mogelijke wegversperringen of obstakels.

KPI Familiebedrijven

Rollen, KPI's & Communicatie

Om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit, is het belangrijk om rollen en verantwoordelijkheden toe te wijzen. Dit houdt in dat je bepaalt wie verantwoordelijk is voor elke actiestap en dat je ervoor zorgt dat iedereen zijn rol in het plan begrijpt.

Het is belangrijk om prestatiecijfers vast te stellen om de vooruitgang te volgen en te bepalen of je op koers ligt om jouw doelen te bereiken. Dit houdt in dat je belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) vaststelt en de voortgang regelmatig controleert en rapporteert.

Effectieve communicatie is essentieel bij de uitvoering van de strategie. Dit omvat het communiceren van het plan aan alle betrokkenen en ervoor zorgen dat iedereen de doelen, doelstellingen en hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpt.

Evaluatie

Monitoring & evaluatie

Het regelmatig monitoren van de voortgang is essentieel om ervoor te zorgen dat het plan op schema ligt en dat zo nodig aanpassingen kunnen worden gedaan. Dit omvat het bijhouden van prestatiecijfers, het beoordelen van voortgangsrapporten en het maken van aanpassingen indien nodig.

Zodra het plan is uitgevoerd, is het belangrijk om de resultaten te evalueren. Hierbij worden de resultaten geanalyseerd en vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen om te bepalen of het plan succesvol was.

De laatste stap in de uitvoering van de strategie is leren van de ervaring. Dit omvat het nadenken over wat goed werkte en wat niet, het identificeren van gebieden voor verbetering, en het gebruiken van deze kennis om toekomstige planning en uitvoeringsinspanningen te informeren.

Van strategie naar resultaat in 5 stappen

familiebedrijf-strategie

Visualisatie 

strategie

Hoe ziet je gewenste succes en eindresultaat er uit? Hoe pittig de verandering ook is. Je denkt en handelt vanuit het ingebeelde succes en eindresultaat.

Ander 

gedrag

Zonder ander gedrag, geen andere resultaten. Het is belangrijk dat duidelijk is wie welk ander gedrag moet vertonen, op welke momenten en met welk resultaat.

Meten op 

voortgang

Meten heeft invloed op verandering van gedrag. Het geeft energie aan mensen als zij zien dat ze voortgang boeken. Dat maakt het makkelijker om er een schepje bovenop te doen als dat nodig is.

Resultaten 

boeken

In kleine stapjes boeken we resultaat. En onderweg komen we ongetwijfeld hobbels op de weg tegen en die lossen we op. Het credo is dat we het iedere dag ietsje beter doen.

Successen 

vieren

Succes mag gevierd worden. Bij resultaten halen hoort het vieren van een feestje! En dat begint bij simpele dingen als waardering uitspreken en een compliment geven. We doen het samen.

Samenwerken?

Neem direct contact op
Binnen 24 uur reactie