adviseur familiebedrijf

De bedrijfsstrategie van jouw familiebedrijf samen

onder de loep nemen?

Maak gebruik van het Familiebedrijf Canvas van Companjen Change Management.

Het Familiebedrijf Canvas is een ideale methode om een discussie op gang te brengen. De methode helpt de verschillende opvattingen onder familieleden zichtbaar en bespreekbaar te maken.


Zo kunnen familiebedrijven profiteren van alles waar ze het over eens zijn en kunnen ze issues waarover meningsverschillen bestaan, oplossen.


Vraag nu het Familiebedrijf Canvas aan en gebruik om een stap voorwaarts te zetten.
Familiebedrijf Canvas

Inclusief call van 30 minuten

Vragen? Kom je er niet uit? Je krijgt een half uur persoonlijk advies en toelichting bij jouw Familiebedrijf Canvas.


coach en adviseur familiebedrijf

Met wie heb je te maken?

Ik ben Marielle Companjen en ik geef eerlijke en praktische adviezen aan (familie) ondernemers en hun werknemers.


Die adviezen kunnen zijn op het vlak van herijking van de strategie, het inrichten van de organisatie (op tactisch niveau) en het beter laten presteren van de organisatie (operationeel niveau).


Altijd met respect voor herkomst en aandacht voor klanttevredenheid, optimale financiële performance en de beste werkplek voor medewerkers.

Wat levert het Familiebedrijf Canvas op?

✓ Krijg inzicht in de rol van familiepartners en familieleden voor nu en in de toekomst

✓ Kijk met een verfrissende blik naar de kernprocessen binnen de onderneming

✓ Ontdek hoe beslissingsprocessen nu verlopen en waar winst te behalen is

Inzicht in inkomensstromen, zowel uitgaand als inkomend.

✓ Neem de kostenstructuur onder loep: waar liggen kansen?

Positionering en rolverdeling: hoe zit dit nu binnen het familiebedrijf?

✓ Relaties: hoe is de relatie met externe partijen? Versterk je elkaar nog of is er winst te behalen?

Vraag direct het Familiebedrijf Canvas aan (€ 29,95)